Det här ska du tänka när du installerar solceller

I takt med att hållbarhet blir allt viktigare utforskar många fastighetsägare möjligheterna att integrera solceller på sina tak. Det är en investering som inte bara kan sänka elförbrukningskostnaderna utan också minska beroendet av icke-förnybara energikällor. Här är några viktiga kriterier att överväga för att säkerställa en effektiv solcellsinstallation.

 

1. Rätt takläge och lutning

För att solceller ska generera maximal effektivitet är takets läge och lutning avgörande. I Sverige, där solinstrålningen varierar beroende på geografiskt läge, är det viktigt att ta hänsyn till solens inklinationsvinkel. I södra delarna av landet, närmare ekvatorn, bör solpanelerna placeras mer vågrätt för att fånga upp maximalt med solenergi. Åt norr bör de lutas mer för att kompensera för solens lägre position på himlen.

 

2. Optimal riktning för solpanelerna

Riktningen som solpanelerna är installerade på spelar också en avgörande roll i effektiviteten. Generellt sett ger en sydvästlig eller sydostlig riktning bäst resultat i Sverige. Detta innebär att solpanelerna är riktade mot den soliga sidan av fastigheten och kan därmed fånga upp mer solenergi under dagen.

 

3. Säsongsvariation och optimal lutning

Säsongen påverkar också solcellernas prestanda. Under vintermånaderna är solen lägre på himlen, och därför kan en något brantare lutning vara fördelaktigare för att maximera exponeringen mot solstrålarna. På sommaren, när solen står högre på himlen, kan en mindre lutning vara effektiv för att undvika överhettning.

 

4. Lagringssystem för överskottsel

Att integrera ett lagringssystem för överskottsel är en smart strategi för att optimera solcellsinstallationens effektivitet. Överskottsel som genereras under dagens soliga timmar kan lagras och användas när solen inte är lika stark eller under natten. Detta minimerar beroendet av externa energikällor och ger en kontinuerlig elförsörjning.

 

5. Optimering av väderstreck för låga elräkningar

Att förstå när på dygnet elförbrukningen är som högst är avgörande för att optimera solcellsinstallationen. Solceller ger mest energi under soliga dagtimmar, och det är ofta när elanvändningen är högst. Fastighetsägare bör med fördel vända sig till någon av de större solcellsföretagen i Sverige som exempelvis Soltech Energy för att få rådgivning. Samtidigt vet vi att elkonsumtionen är som högt under morgontimmarna i samband med arbetsdagens start och på motsvarande sätt på eftermiddagen. Genom att placera extra fokus på väderstreck som fångar upp maximalt med sol under dessa tider kan fastighetsägare minska sina elräkningar betydligt.

 

En investering i framtiden

Att installera solceller på fastigheten är mer än bara en ekonomisk investering – det är en hållbarhetsåtgärd och ett steg mot en mer oberoende energiframtid. Genom att noga överväga takets läge, lutning och riktning samt implementera smarta lagringssystem kan fastighetsägare optimera sina solcellsinstallationer för maximal effektivitet. En noggrann planering och övervägande av geografiska faktorer kommer att ge långsiktiga fördelar för både plånboken och miljön.

5 Dec 2023