Så fungerar solcellsbidraget

 

Det svenska solcellsbidraget är ett stöd som ges till privatpersoner, företag och organisationer som installerar solceller på sina fastigheter. Bidraget administreras av Länsstyrelsen i samarbete med Energimyndigheten.

Bidraget är uppdelat i två delar: investeringsstöd och driftstöd.

Investeringstödet täcker en del av kostnaderna för att köpa och installera solceller. Stödet täcker upp till 20 procent av kostnaderna, med en maximal summa på 1 875 kronor per kilowatt installerad effekt. För att få investeringsstöd måste solcellsanläggningen ha en installerad effekt på minst 2 kilowatt och högst 500 kilowatt.

Driftstödet täcker en del av kostnaderna för den el som solcellsanläggningen genererar och som används på platsen där den är installerad. Stödet är på 30 öre per kilowattimme under en period på högst 10 år. För att få driftstöd måste solcellsanläggningen ha en installerad effekt på minst 2 kilowatt och högst 500 kilowatt.

För att kunna söka solcellsbidraget måste fastigheten vara ansluten till elnätet och ha en huvudsäkring på högst 200 ampere. Dessutom måste solcellsanläggningen vara installerad av en behörig installatör och ha en CE-märkning.

Solcellsbidraget finansieras av den svenska regeringen och är en del av landets satsning på att öka användningen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

23 Feb 2023