Smått och gott om solceller

En typisk solcell består av flera skikt, inklusive en positiv och negativ kontakt, samt ett skikt av halvledarmaterial som absorberar solenergin. Genom att optimera materialval och design kan man öka solcellens effektivitet. Effektiviteten hos solceller påverkas också av olika faktorer i miljön. Solcellsmoduler är känsliga för temperatur och har en så kallad temperaturkoefficient. För höga temperaturer kan sänka effektiviteten. Därför är det viktigt att ha rätt ventilation och kylning för att hålla solcellerna inom en optimal temperaturintervall. Effektiviteten kan också påverkas av ljusets intensitet och våglängd. Solceller är mest effektiva vid hög ljusintensitet och när ljuset har rätt våglängd som matchar halvledarmaterialets absorptionsegenskaper. Detta är anledningen till varför solceller vanligtvis fungerar bäst vid direkt solljus.

Lagra solcells-el 

Solceller kan reservera den el de genererar under soliga perioder för användning under kalla månader på flera sätt. En vanlig metod är att ansluta solcellsanläggningen till det allmänna elnätet. När solcellerna genererar mer el än vad som omedelbart används i hushållet eller anläggningen matas överskottet in i elnätet. Detta sker genom att solcellerna är anslutna till en inverter, som omvandlar den genererade likströmmen till växelström och sänder den vidare till elnätet. Genom denna anslutning blir elnätet som en "batteri" där överskottet lagras och kan användas vid behov, till exempel under kalla månader när solintensiteten är lägre och elproduktionen minskar. En annan metod är att använda batterilagringssystem tillsammans med solcellerna. Genom att koppla solcellerna till batterier kan överskottselen från solcellerna ladda batterierna under soliga perioder. Därefter kan den lagrade elen användas när solcellerna inte genererar tillräckligt med el, till exempel under natten eller under kalla vinterdagar. 

Skepsis till solcellers effektivitet

En annan faktor är att vissa regioner eller klimat har mindre soliga och mer molniga eller regniga perioder. Detta kan leda till att solceller inte genererar tillräckligt med el under dessa perioder och skapa uppfattningen att de inte är tillräckligt pålitliga som energikälla. Dessutom kan kostnaden för att installera solcellssystem vara en oro för vissa människor. Om solcellerna bara genererar el under en del av året kan det verka som att kostnaden inte är värt investeringen.

Värdeökning i fastigheter med solcellspaneler

Solceller bidra till att öka självförsörjningsgraden för fastigheten när det gäller el. Att ha en egen källa till förnybar energi ger en känsla av oberoende och minskar sårbarheten för elavbrott eller strömavbrott som kan påverka samhället. Detta kan vara särskilt värdefullt i områden där pålitligheten i elnätet kan vara osäker eller där fastigheten är belägen långt från elinfrastrukturen. Sammanfattningsvis kan solceller vara en positiv investering eftersom de kan öka värdet på en fastighet genom att locka miljömedvetna köpare eller hyresgäster, minska energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden för el. Det är viktigt att notera att värdetökningen kan variera beroende på olika faktorer, inklusive fastighetens läge, storlek och energibehov. Att rådgöra med fastighetsmäklare eller energiexperter kan vara till hjälp för att bedöma det specifika värdetillskottet av solceller för en given fastighet.

23 May 2023